Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

 

Bestuursadvisering RvT

Wij ondersteunen Raden van Toezicht in het bestuurlijke krachtenveld waarin zij opereren.

Lees meer...

 

Interim-management.

Dankzij de door ons in vele jaren opgebouwde expertise en ervaring in het “on-the-job” begeleiden van veranderprocessen binnen organisaties zijn wij beschikbaar voor het op tijdelijke basis vervullen van functies om de gewenste verandering te begeleiden.

Lees meer...

 

Outplacement, Individuele coaching, loopbaanbegeleiding, assessments, sollicitatietraining

Wij richten ons op het individueel en groepsgericht coachen van personen in relatie tot hun loopbaan c.q. werkomstandigheden. De begeleiding kan zowel betrekking hebben op de huidige als op het nastreven van een toekomstige functie.

Lees meer...