Het oriƫntatiegesprek

Indien u ervoor heeft gekozen om met ons in contact te komen, vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats. Dit gesprek dient ertoe om uw zoekvraag nader te definiëren of toe te spitsen op uw eigen situatie. Een checklist kan u daarbij helpen. Aan de hand daarvan nodigen wij u uit om met ons de gevonden vraagstelling te verifiëren met uw oorspronkelijke vraag of probleemstelling.

De intake en plan van aanpak

Indien u heeft besloten ons te betrekken in het eigenlijke coachingstraject stellen wij, op grond van de eerste oriëntatie en een eventueel tweede gesprek, een plan van aanpak op waarin staat vermeld: de probleemanalyse, de aanpak in stappen, de inzet van disciplines, het tijdsbeslag, de verwachte doorlooptijd, de evaluatiemomenten en een kostenoverzicht. Tevens wordt aangegeven welke resultaten worden nagestreefd. Wij zullen onderbouwd aangeven welke de motieven en overwegingen zijn om een bepaald begeleidingstraject te nemen. Het is belangrijk om aan u duidelijk te maken hoe wij te werk willen gaan en wat daarvoor nodig is.

Het traject

Indien akkoord met het plan van aanpak, maakt u kennis met de coach die uw begeleider is in het voorgenomen traject. De coaches waarmee wij samenwerken hebben gedegen kennis en coachings- ervaring, staan goed in het leven en hebben een uitgebreid netwerk. Welke begeleidingsvorm wij ook inzetten, voor iedere vorm is vertrouwen, enthousiasme en een goede matching van doorslaggevende betekenis voor het resultaat en de tevredenheid voor u als cliënt. Essentieel is of het 'klikt' tussen u en de coach. Iedere coach heeft een eigen stijl en eigen kwaliteiten. Aan de totstandkoming van die perfecte match wordt door ons grote waarde gehecht.

Opbouw coachingstraject