In de praktijk veelvoorkomende vragen

In onderstaande lijst hebben wij veelvoorkomende vragen die aan ons worden voorgelegd  opgenomen. Deze hebben alle een relatie met ons werkgebied, namelijk u en uw persoonlijke ontwikkeling, uw werk(omstandigheden), uw loopbaan c.q. aspiraties. Deze lijst kan een hulpmiddel zijn bij het herkennen en formuleren van uw zoekvraag.

Vragen op persoonsniveau
U heeft gebrek aan zelfvertrouwen;
U zoekt steun in uw persoonlijke ontwikkeling;
U wilt uw kwaliteiten en competenties in kaart gebracht hebben;
U streeft een meer evenwichtige balans na tussen werk en privé;
U bent op zoek naar realistisch loopbaanperspectief.

Vragen op groepsniveau
U voelt zich belemmerd in de omgang van collega's op uw werk;
U wilt beter en gemakkelijker functioneren met uw collega's;
U zoekt hulpmiddelen ter bevordering van de zelfsturing van medewerkers;
U meent niet te voldoen aan de eisen die de groep aan u stelt;
Uw persoonlijke waarden botsen met die van uw team.

Vragen op het niveau van de organisatie
U ziet op tegen aangekondigde veranderingen in uw bedrijf;
U dient afwegingen te maken voor het aanvaarden van een hogere functie;
U voelt zich ongemakkelijk vanwege onduidelijkheid in uw functie;
U voelt zich dermate verantwoordelijk dat u snel met uw omgeving botst;
U voelt zich als leider onzeker in de aansturing van uw teams.