Outplacement

 

Mocht het u overkomen dat u ontslagen wordt, bijvoorbeeld ten gevolge van een re-organisatie waardoor uw plaats binnen het bedrijf vervalt, begeleiden wij u in het proces dat dient uit te monden in een op uw persoon en omstandigheden afgestemde nieuwe positie op de arbeidsmarkt. Onze taak  is pas beëindigd nadat u middels een krachtige, stimulerende en vertrouwensvolle begeleiding een beslissing heeft genomen over het aanvaarden van een toekomstige functie met een duurzaam karakter.