Interim-management

 

Professionalisering, samenwerking of strategische verandering

Een verandertraject aan het opstarten in uw organisatie? Of tijdelijke vervanging nodig van een staffunctionaris, manager of directeur? Er zijn uiteenlopende redenen waarom u tijdelijk een ervaren manager nodig kunt hebben. Schalken&Partners biedt de best passende interim manager voor de opdracht.

Door ons omvangrijke en sterke netwerk koppelen wij op zeer korte termijn een interim manager aan uw opdracht. Denk bijvoorbeeld aan een verander- of crisismanager, maar ook tijdelijke (langdurige) vervanging voor het inzichtelijk maken van uw bedrijfsprocessen, of

  • het inzetten van een crisismanager bij ernstig verstoorde interne verhoudingen
  • het voorbereiden van een toekomstige vorm van samenwerking
  • het implementeren van het fusiebesluit
  • het ontwikkelen en implementeren van een goede structuur en werkwijze ten behoeve van stafafdelingen
  • het sturen op operational excellence
  • het begeleiden van voorgenomen reorganisaties of integraties
  • het naar een hoger niveau brengen van de organisatie als algemeen directeur of CEO

Werkwijze

In onze aanpak zijn wij geen symptoombestrijder. Wij verdiepen ons eerst uitvoerig in uw specifieke vraag. Vraagstukken als de rust herstellen, professionaliseren, marktgerichter werken, samenwerking bevorderen, een nieuwe strategie inbedden en omzetten in handelen zijn ons toevertrouwd. Wij bieden een interim manager die past bij uw organisatie. Want alleen dat leidt tot een structurele oplossing. Bij aanvang moet het volstrekt duidelijk zijn welke doelstelling aan de interim manager wordt meegegeven om het resultaat daarmee te kunnen matchen.