Bestuursadvisering RvT

 

Veel organisaties beschikken over een toezichthoudend orgaan, een bestuurlijk instrument om de organisatie in balans te houden. 

De Raad van Toezicht is voortdurend in beweging door de wijzigingen in de samenstelling en de dynamiek binnen de Raad en veranderende wet en -regelgeving. In het streven van de Raad van Toezicht om het toezichtproces permanent te verbeteren en om de bereikte resultaten uit het verleden te borgen is het instrument van zelfevaluatie het ultieme middel om samen doelbewust de toekomst in te gaan. Onze specialisatie is om binnen de Governance het proces van zelfevaluatie op de meest doelmatige wijze vorm te geven.

Voor meer informatie inzake de werkwijze en aanpak in het proces van zelfevaluatie kunt u contact met ons opnemen.