Loopbaanbegeleiding

 

Wij bieden hulp en ondersteuning aan mensen die zich omtrent hun loopbaanmogelijkheden willen of moeten (her-)oriënteren. Onder loopbaan verstaan wij het brede domein van maatschappelijke rollen en posities die iemand vervult gedurende zijn of haar leven. Vormgeven aan de loopbaan is vormgeven aan jezelf. Vandaar dat begrippen als zelfkennis en eigenwaarde aan de basis liggen van elk individueel begeleidingstraject.